Hjertelig velkommen til Isbjerget!

Vi elsker at bo her – tæt på havet, havnen og tæt på byen – og vi håber, at I også kommer til at trives bag de blå altaner. Efter vores mening er Isbjerget en af Aarhus’ mest ikoniske bygninger, og derfor håber vi også, at du/I vil være med til at værne om vores fælles område.

For at gøre det lettere for dig/jer at finde jer til rette hurtigst muligt, har vi formuleret et par gode råd samt en beskrivelse af Isbjerget.

Inden vi dykker ned i beskrivelsen af livet i Isbjerget, vil vi gerne fremhæve et par aktuelle punkter for jer.

Kørsel og parkering på Isbjergets dæk

Kør forsigtigt og mindst muligt mellem bygningerne, for her er både legende børn og gangbesværede ældre. Hvis du undtagelsesvist har brug for at parkere på dækket, skal du sørge for at stille din P-skive.

Der er en tidsbegrænsningen på 30 minutter, og parkering er kun tilladt for beboere med folkeregisteradresse i Isbjerget. Så parkér bilen kortvarigt; parkering er fortrinsvis til aflæsning og pålæsning.

Elevatorer

Vær opmærksom på, at alle vores elevatorer skal benyttes iht. følgende vejledninger: Elevatorerne er demissioneret til maksimum 10 personer / 800 kg.

Alt teknik er skrøbelig, så behandl venligst elevatorerne med omhu. Under flytningen, f.eks., er det vigtigt at undgå at overbelaste dem. Undlad også at blokere elevatordørene, så de ikke kan lukke. Hvis elevatoren går i stykker, risikerer I nemlig, at jeres flyttelæs bliver fanget i elevatoren til næste hverdag, da der ikke bliver foretaget reparationer af elevatorer i weekenden eller udenfor normal arbejdstid – medmindre, selvfølgelig, at der er personer, som er indespærrede.

Generelt er det dyrt at få elevatorerne repareret, og i weekenden og udenfor arbejdstid er det ekstra dyrt.

Isbjergets hjemmeside

Isbjerget har en masse at tilbyde – og også regler, som skal sikre, at vi tager tilstrækkeligt hensyn til hinanden, så vi kan trives bedst muligt, nu vi bor så forholdsvis tæt. Vi håber, I vil holde jer orienterede om muligheder, husorden og regler ved at gå ind på Isbjerget hjemmeside Isbjerget Aarhus. Vi har også en uofficiel facebookgruppe, hvor beboerne orienterer og hjælper hinanden med stort og småt. Den finder du her Beboere i Isbjerget.

Fællesområderne

Omkring Isbjerget er der dejlige fællesområder, herunder en plads med en fantastisk udsigt over bugten, med tilhørende trappe ned mod vandet. Vores fællesområder er ideelle til at nyde en kop kaffe eller et forfriskende glas vin, mens man nyder udsigten over bugten. I er velkomne til at medbringe stole og et bord, men vi beder jer om at undgå støjende adfærd, da vi er mange, der deler disse områder. Når man benytter fællesarealerne er det vigtigt, at man tager sine eventuelt medbragte stole og borde med igen, samt efterlader området i samme stand, som man fandt det.

Endnu et af vores dejlige fællesområder er ”den grønne linje” (den grønne kvartersplads), som vi deler med Pakhusene. Denne lille park omfatter både drivhuse og højbede. Drivhusene kan lånes til mindre sammenkomster, og hvis I har en passion for havearbejde, er det muligt at blive skrevet op til et højbed, så I kan dyrke jeres egne blomster og grøntsager. Man kan læse mere om dette på Isbjergets hjemmeside her Haveudvalget.

Fællesområderne benyttes også til at afholde arrangementer for beboerne. Det står fællesskabsudvalget for, og det kan du læse mere om her Fællesskabsudvalget. Kvarterspladsen drives i øvrigt i regi af Grundejerforeningen her på Ø2 (GFØ2). Medlemmerne i GFØ2 er Isbjerget, Pakhus Living samt Pakhus Erhverv. Isbjerget har i samarbejde med Pakhusene et haveudvalg som værner om vores lille grønne stykke. Aarhus Kommune har således intet med driften af vores del af den ”grønne linje” at gøre.

Terrasser og altaner

Vi glæder os over livet på vores skønne terrasser og karakteristiske blå altaner. Terrasserne i stueplan er afskærmet af grønne plantekasser, som Isbjerget passer. Generelt arbejdes der en del på at forskønne vores fællesarealer så husk, at din/jeres terrasse eller altan udgør din nabos udsigt. Af den grund har vi opstillet en række retningslinjer for vores terrasser og altaner, som vi alle skal overholde, så her bliver ved med at se dejligt ud. Vi håber, at I vil tage jer tid til at sætte jer ind i vores husorden på Isbjergets hjemmeside Husorden.

Nabostøj

Vi bor tæt, og gårdene mellem bygningerne forstærker lydene. Derfor må man ikke spille høj musik for åbne vinduer eller døre. Det skal selvfølgelig være muligt at holde fest, men advar lige beboerne i din opgang i forvejen og sluk eller skrue kraftig ned for musikken og den højlydte snak inden klokken 22.00 på hverdage og inden klokken 23.00 i weekenden. Så det er endnu en god grund til at gå ind på hjemmesiden og læse husordnen med henblik på at begrænse nabostøj Husorden.

Affald

Vi er stolte over, at vi i Isbjerget igennem flere år har sorteret vores skrald. Vi var derfor godt rustede til at opfylde de nye regler om affaldssortering som Aarhus Kommune indførte i efteråret 2024.

Kun restaffald i max 15-liter poser må komme i vores skakter! I øvrigt vil vi gerne henvise til Isbjergets hjemmeside her Affaldsordning, som uddybende orientering om vores affaldsordning. Og så vil vi også gerne gøre lidt reklame for vores lille byttecentral som findes i parkeringskælderen – den er vi mange, der er glade for.

Akutte skader og indvendig vedligeholdelse

E/F Isbjergets ejerforening står for den udvendige vedligeholdelse af ejendommen, men det påhviler ejeren eller udlejeren at sørge for den indvendige vedligeholdelse. Hvis der opstår en akut skade, hvor det er vigtigt at forhindre, at denne breder sig, bør man straks henvende sig til DEAS pr e-mail (info@deas.dk) eller telefon (70 30 20 20).

Deas har en akutvagt, så fagpersoner kan blive sendt ud for at begrænse skaden. Dette gælder både udvendige skader, som Isbjerget har ansvaret for, og indvendige skader, som det oftest påhviler ejer eller udlejer i sidste ende at udbedre. På Isbjergets hjemmeside findes en liste over autoriserede håndværkere, som er vant til at udføre arbejde i Isbjerget her Håndværker liste, men som ejer har man naturligvis frit valg.

Parkeringskælder

Parkeringskælderen ejes og drives af Heimstaden og spørgsmål vedrørende parkering såsom leje af parkeringsplads stiles til dem (teknik@heimstaden.dk).

P-pladser der kommer til salg udbydes af Isbjergets administration, der fremsender mail til alle om dette. Der er ofte p-pladser til salg.

Nyhedsbreve

Cirka 4 gange om året udsendes et nyhedsbrev direkte til jeres mailadresse. Det vil være herligt, hvis I vil holde jer opdaterede via disse nyhedsbreve. De gamle nyhedsbreve samt referater fra bestyrelsesmøder lægges løbende op på Isbjergets hjemmeside her Nyhedsbreve.

Bestyrelse og generalforsamling

Isbjerget fungerer ved en bestyrelse, som i øjeblikket tæller 5 medlemmer, hvoraf ét medlem repræsenterer en af vores større udlejere, Heimstaden. Bestyrelsen afholder møder ca. en gang om måneden, og er tilgængelig her Skriv til bestyrelsen, hvis I har spørgsmål eller ønsker at dele nogle forslag. Den årlige generalforsamling for ejerne bliver afholdt hvert år i april, og Heimstadens lejere er repræsenteret via deres faste bestyrelsesmedlem.

Vi ønsker jer endnu engang tillykke med jeres nye hjem i Isbjerget, og byder jer varmt velkommen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Isbjerget