Hvor og hvordan kommer jeg af med mit affald?

Isbjerget har 3 steder, hvor du kan komme af med dit affald.

 • Det lille affaldsrum mod Syd tjener både som affaldsrum og byttecentral, hvor beboere kan henstille diverse genstande, som andre kan få glæde af.
 • Det store skralderum/Nærgenbrugsstationen mod Nord ved indkørslen til parkeringskælderen tjener både som skralderum og som mini genbrugsstation.
 • Desuden har vi selvfølgelig vores skakte i de enkelte opgange, som kun tjener til afskaffelse af restaffald.

Hvorfor skal vi sortere vores affald i flere fraktioner?

Ifølge et EU-direktiv fra 2018 skal vi helt konkret genanvende 60 procent af vores affald i 2030. Direktivet vil føre til en reduktion på ca. 0,7 millioner ton af Danmarks udledning af drivhusgasser i 2030. 

Med baggrund i ovenstående EU-direktiv vedtog en bred vifte af Folketingets partier i 2020 som en del af ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”, at vi i Danmark skal sortere 10 fraktioner af husholdningsaffald, og at reglerne skal være mere ensrettede.

 • Mad
 • Papir
 • Pap
 • Metal
 • Glas
 • Plastik
 • Fødevarekartoner
 • Restaffald
 • Farligt affald.

Hvad betyder affaldsordningen for Isbjergets beboere?

 • Vores skakte i opgangene bliver i fremtiden kun til restaffald og bestyrelsen forventer, at den stigende udgift til sugebilen dermed bliver reduceret.
 • Da de nye containerne er mindre, skal de tømmes oftere, men containerne kommer kun til at stå på dækket den dag de tømmes.
Papir og Pap
Papir og pap

Papir og pap skal være rent, tørt og uden rester. Tekstilaffald er til ødelagt tøj og tekstil. Det er IKKE genbrugstøj. Tekstilaffald skal i en gennemsigtig pose, bind knude på og smid i beholderen. 

 • Aviser, brochurer, ugeblade, hæfter og reklamer
 • Skrivepapir, kopipapir og konvolutter
Papir og pap eksempel
 • Pap (Bølgepap, papkasser m.v.)
 • Karton og papæsker
 • Æggebakker
Papir og glas ikoner
Emballage
Emballage

Emballager, blandet (plast og kartoner) er f.eks.:

 • Papkartoner fra mælk, yoghurt, juice, saft o.lign.
Emballage
 • Papkartoner fra mad f.eks. flåede tomater, tun m.fl.
 • Hårde og bløde plastemballager fra fødevarer
Emballage
Glas og metal
Glas og metal

Blandede emballager af glas og metal er f.eks.

 • Glasflasker
 • Glasemballage fra fødevarer f.eks. syltetøj-/marmeladeglas, rødbedeglas, madolie, dressing m.fl.
 • Drikkeglas
 • Øl- og sodavandsdåser
 • Konservesdåser fra f.eks. flåede tomater, majs, tun, makrel m.fl. samt kapsler og låg
 • Alubakker og aluholdere f.eks. fra mademballage og fyrfadslys
Madaffald

Til ‘Madaffald’ som skal i lukkede poser kan du blandt aflevere:

 • Madrester
 • Frugt- og grøntsager
 • Kød- og benrester
 • Brød, gryn og nødder
 • Ris og pasta
 • Kaffegrums og -filtre
 • Te og teposer
 • Afskårne blomster
Restaffald

Til ‘Restaffald’ som skal i lukkede poser kan du blandt andet aflevere:

 • Snavset og vådt papir
 • Snavset Pizzaæsker (skal klippe i stykker ellers er kan skatstop)
 • Bleer
 • Snavset mademballage, fx remouladebøtter, kødbakker, bagepapir mm.
 • Cigaretskodder
 • Brugt engangsservice
 • Mel- og havregrynsposer

Nærgenbrugsstation

Udover de fraktioner som er beskrevet ovenfor, så har Isbjerget sin egen nærgenbrugsstation i parkeringskælderen. Isbjergets nærgenbrugsstation er en lille, lokal urban station som kan tage imod mindre mængder af sorteret affald.

Nærgenbrugsstationen kan ikke tage imod stort brandbart, byggeaffald, sanitetsudstyr, tømning af lejligheder eller andet som den sunde fornuft vil sige, at du skulle aflevere på en af kommunes genbrugsstationer udenfor byen.

I Isbjerget nærgenbrugsstadion kan du komme af med følgende:

 • Maling, lak og lim
 • Affald til deponi (keramik, spejle, persienner af plast m.m.)
 • Elektronik affald
 • Småt brandbart
 • Spraydåser
 • Husholdnings kemikalier og rengøringsartikler
 • Elpærer
 • Lysrør
 • Batterier
 • Flamingo
 • Puder og dyner