Affaldsordning i Isbjerget

Isbjerget har egne affaldsordninger – faktisk tre forskellige som hver især sikre en miljørigtig håndtering af affald. Du kan her læse om de forskellige ordninger og hvordan du skal forholde dig

Almindeligt husholdningsaffald

I hver opgang på hver etage (i stueetagen udenfor opgangen) forefindes der skraldeskakte som er tilsluttet vores skraldesug. Det er kun til almindeligt husholdningsaffald som skal i lukkede poser som afbilledet her.

Det lille affaldsrum og genbrugsstation/ byttecentral

I parkeringskælderen har vi desuden to andre affaldsordninger som du kan se placeringen af på denne oversigtstegning. Et affaldsrum til glas, plast, dåser + papir og småt pap samt et større affaldsrum – begge rums anvendelse er beskrevet længere nede i teksten og ellers følg vejledninger på dørene og i rummene og husk vores affaldsordninger er ikke bedre end dem som bruger dem.

Det lille affaldsrum og genbrugsstation/ byttecentral

I parkeringskælderen mod syd (markeret med rød ring) findes der et lille affaldsrum som har to formål.

1. Der står 2/3 container som er til hhv. glas, dåser, hård plast samt 2/3 container til småt papir, småt pap, aviser, æggebakker m.v.

2. Rummet tjener også det formål at være genbrugsstation/byttecentral, men kun for ting som du mener andre kan gøre brug af.

Det store skralderum

Ved kørselsindgangen til parkeringskælderen forefindes der et stort skralderum (markeret med rød ring)

I det store skralderum kan du komme af med pap, småt brandbart, stort brandbart, til deponi, elektronik, maling/lim og meget andet. Følg ved vejledningen på døren og i rummet.