El biler og lade standere

Ladestandere i Isbjergets parkeringskælder

Heimstaden Danmark, der ejer parkeringskælderen under Isbjerget, har en ambition om at møde efterspørgslen for ladestandere, og har etableret et antal ladestandere i parkeringskælderen under Isbjerget (Se på næste side, hvor ladestanderne er etableret). Dette kræver dog at alle parkerende beboere i Isbjerget udviser hensyn til hinandens behov for både parkering og opladning af biler. 

Helt konkret betyder det:

  • For elbilsparkanterne, at det vil være hensynsfuldt at flytte sin bil til en ordinær plads, efter endt ladning.
  • For ikke – elbilsparkanter, at det vil være hensynsfuldt ikke at parkere på en el-ladeplads, såfremt der er andre pladser ledige.

Det er vores håb, at beboerne i Isbjerget vil udvise hensyn hinanden, så alle får deres behov for ladning og parkeringsplads opfyldt.

Gennem Heimstaden Charge, der er et nonprofit selskab, tilbydes simpel kWh-opladning, der ikke kræver abonnement. På den måde betaler bilisten kun for den strøm der bruges. Prisen fremgår af app’en og vil afspejle dagsprisen på el samt driftsomkostningerne.

Sådan bruger du systemet:

Hent Bravida Charge-app’en
Følg vejledning til opladning i bilag 2 i appen

Ved manglende signal på telefonen:

  1. Noter QR-koden på standeren, bilen er koblet op på
  2. Gå udenfor – eller andet sted, hvor telefonen igen kan koble på netværk
  3. Tryk på ikonet med QR-koden i bunden af app’en
  4. Dit kamera tænder – tryk på ”indtast manuelt”
  5. Indtast QR-koden, du noterede i pkt. 1
  6. Tryk på ”start opladning”

Hvor kan jeg lade min El bil?

Der er etableret lade standere på skråparkeringen i parkeringskælderen mod syd – vist med blå markering. Løsningen er drevet af Heimstaden som ejer parkeringskælderen og er uafhængig af E/F Isbjergets bestyrelse.