Haveudvalg

Ø-Linjen er den fælles betegnelse for den grønne linje, der forbinder Aarhus Ø’s grå linje (bebyggelse) og den blå linje (havet) fra kyst til kyst. Mellem Pakhusene og Isbjerget ligger Ø2, vores fælles have. Dette lille grønne stykke er varetaget af et haveudvalg.

Haveudvalget består af frivillige repræsentanter fra Isbjerget og Pakhusene. Vi arbejder for at få etableret et godt grundlag for drift og vedligehold samt gennemføre den initiale plan for GFØ2’s tilblivelse til gavn for beboerne på Aarhus Ø.

I 2022 BLEV FØLGENDE GENNEMFØRT AT HAVEUDVALGET:​

  • Ny Buus haveaftale (midlertidig) = beskæring af træer og buske, græs bliver slået ugentligt i højsommeren, tømning af skraldespande
  • Indkøb af nyt bord- og bænkesæt
  • Facaderengøring af de to drivhuse
  • Beplantning og møblering i det ene drivhus
  • Forsøg med weekendåbent i drivhuset fra juni til august
  • Opsætning af to nye skraldespande

I 2023 BLEV FØLGENDE GENNEMFØRT AT HAVEUDVALGET:​

  • Etablering af flere højbede
  • Offentligt åbne drivhuse hele sommeren
  • Hyppigere kommunikation på Facebook om aktiviteter og brug af haven mod beboerne i Pakhusene og Isbjerget (resulteret i 29 udlejninger af drivhusene)

Der vil fortsat blive arbejdet på at sikre et godt miljø samt yderligere beboerinddragelse for et endnu mere etableret udemiljø.

Haveudvalget GFØ2s medlemmer kan kontaktes for spørgsmål.
John, Nicki, Minh og Steffie